Å være Dølahestsenter innebærer blant annet at vi er sekretariat for styret i Landslaget for dølahest, og sekretær for styret er Bente Kurås Lilleengen. Styremøtene og annen møtevirksomhet i laget blir ofte lagt til Norsk Hestesenter.

Norsk Hestesenter eier også flere dølahester. Disse er vi stolte av, og vi arbeider med å bruke dem aktivt og vise dem fram i ulike sammenhenger. 

Norsk Hestesenter sin funksjon som Dølahestsenter er under utvikling, og vi gleder oss til å fremme dølahesten på enda flere måter framover.

Landslaget for Dølahest