Utstillinger
Innmeldingavgift unghest: 550,-
Innmeldingsavgift hopper og vallaker: 700,-
Avlsvurdering varmblodstraver: 15 000,-
Innmeldingsavgift hingster, kaldblodstraver: 4 500,-
Godkjenningsavgift hingster, kaldblodstraver: 4 500,-
Innmeldingsavgift hingster, nasjonale raser (forutsetter forhåndsrøntgen på dølahingster): 2 250,-
Utvida bruksvurdering (dølahest, fjordhest, nl-hest), inkluderer innmeldingsavgift: 3150,-
Innmeldingsavgift hingster, andre raser: 2 500,-
Interimkåring traver (gjelder kun for inneværende sesong): 25 000,-
Interimkåring andre raser, unntatt de norske (gjelder kun for inneværende sesong): 12 500,-
Avkomsvurdering hopper: 700,-
Åpen klasse: 700,-

Annen avlsgodkjenning
Søknad om bruk av importsæd trav: 3 500,-
Teoretisk avlsvurdering varmblodstraver (hg med gkj fra annet nordisk land): 6 500,-
Søknad om bruk av importsæd andre raser: 1 875,-
Bruk av egen ukåra hingst på egne hopper pr. år, traver: 3 500,-
Bruk av egen ukåra hingst på egne hopper pr. år, andre raser: 3 500,-

Sikkilsdalen
Innmeldingsavgift hopper i Sikkilsdalen: pris kommer

Registrering
DNA uten ordinært løp, pr. prøve: 815,-
Registrering av import: 755,-

Passavgift
Nasjonale raser (dølahest, fjordhest, nl-hest) - innsendt fødselsåret: 1 200,-   
Nasjonale raser (dølahest, fjordhest, nl-hest) - innsendt senere enn fødselsåret: 1 505,-
Øvrige raser: 1 505,-
Hester uten rase (hvitt pass): 1 505,-
Tidligere registrerte dyr av hestefamilien der registreringsbeviset er tapt: 1 200,-
Oppgradering av pass: 1 500,-  

Duplikater
Eierkort: 525,-
Hestepass: 1 505,-

Hingsteholdere
For sent levert bedekningsliste (etter 1. oktober inneværende år): 1 875,-

Hastegebyr
Behandling innen 1 uke fra mottatt henvendelse: 1 250,-

Annet
Eierskifte: 450,-
Registrering av leieavtaler: 300,-
Mikrochip: 500,-
Registrering av oppdretternavn (engangsavgift): 1 875,-

Vi tar forbehold om eventuelle feil.