På Norsk Hestesenter er det tilrettelagt for både hester og hestefolk. I tillegg til våre egne utdannings- og kurstilbud er det muligheter for NHS sine stifterorganisasjoner og andre å leie seg inn på anlegget for å arrangere kurs, stevner, utstillinger og lignende. 

Kursavgiftene er spesifisert under hvert enkelt kurs. Herunder også hvorvidt kost og losji samt oppstalling av kurshest(er) er inkludert i prisen.

Ta gjerne kontakt dersom du vurderer å legge et hestearrangement hos oss for større eller mindre grupper, så gir vi deg et pristilbud. Ring oss på 61 16 55 00 eller send oss en e-post på nhest@nhest.no

Overnatting og bespisning
Overnatting: 370,-
Frokost: 75,-
Lunsj: 150,-
Middag: 150,-
Festmiddag, møtemat etc. etter avtale.

Oppstalling (Fôr inngår ikke, kun flis)
Pr. dag i gjestestaller: 260,-

Anlegget
Møterom internat/adm.bygg, pr. dag: 500,- 
Uteanlegg pr. dag: 1200,- 
Øvre ridehus (75X25) pr. dag: 3000,- 
Midtre ridehus (20x60) pr. dag: 2000,-
Lille ridehus (20x40) pr. dag: 900,-
Større mesterskap og arrangementer, pris etter avtale.
Strøm til bobil/campingvogn pr. dag: 150,-
Privat bruk av ridehus halvårs/helårs: 1800/3200,-
Privat bruk av ridehus pr. time/måned: 100/400,-

Privat bruk av ridehuset kan betales via vipps, til bankkonto eller ved å bruke betalingsterminal i administrasjonsbygget. Viktig! Merk betalingen med hva det gjelder og hvilket tidsrom du betaler for. 

Vipps: 95698 (Stiftelsen Norsk Hestesenter)
Bankkonto: 2050.05.03107

Andre artikler
Jubileumsmagasin for Sikkilsdalen: 100,- (+ porto)
Rett spor - veien til vinnersirkelen (bok): 400,- (+ porto)

Prisliste for avlsavdelingens tjenester