Registreringen skal gjøres innen tre uker etter at hesten har kommet til Norge, og er hesteeiers ansvar. Registrering i NHR skjer ved at hestens pass sendes inn til den respektive passutstedende organisasjon for din hest sin rase i Norge for registrering i dennes database, som så leser opplysningene over i NHR. Se oversikt over passutstedende organisasjoner i Norge.

NB! De forskjellige passutstederne kan ha forskjellig praksis for håndtering av importer.

NHS gjør det slik:

Vi ber om passet og eierdokumentasjon (kontrakt, tollpapirer) sendes hit rekommandert, med en lapp om at hesten skal importregistreres. Vi tar kopier av passet, og stempler at hesten er registrert i Norge hos Norsk Hestesenter. Hesten legges inn i datasystemet, og vi sender hestepasset rekommandert tilbake sammen med all dokumentasjon som er sendt inn. Er det hester av rase som vi er stambokfører for, sender vi også ut eiersertifikat (ikke amerikanske raser).

Faktura for registreringen blir ettersendt. Se prisliste.