Godkjenning som trener 1
Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy faglig kompetanse. Utdanningen skal sikre et kvalitativt og bredt tilbud for utøvere på alle nivåer. Denne trenerutdanningen er utviklet innenfor NIFs Trenerløype. Trenerløypa er rammer og retningslinjer gitt av NIF for å gi norsk idrett et felles utgangspunkt for utarbeidelse og tilrettelegging av utdanning for alle trenere i norsk idrett.

Godkjenning som kjørelærer 1
Norsk Hestesenter har en forpliktelse i forhold til The International Group for Equestrian Qualifications. IGEQ har en nivåbeskrivelse av hva som skal til for å kalle seg kjørelærer (driving Instructor). De som fullfører både Trener 1 og tilleggsmodulen kjørelærer 1 kan søke om autorisasjon som kjørelærer 1. Det er Norsk Hestesenter som administrerer denne godkjenningen.

Dato: 
27. juni -1. juli Trener 1 kjøring
2. juli - 3. juli Kjørelærer 1 (tilleggsmodul)

Kurslærere: 
Wenche Johannesen og Øystein Bakken, samt gjesteforelesere.

Kursavgift:
Kursavgift Trener 1, kursavgift pr. deltaker er kr. 8000,-
Tilleggsavgift for hest på Trener 1 kurset kr.2000,- (Det er valgfritt å ta med hest på Trener 1 modulen).
Kjørelærer 1 (tilleggsmodul), kursavgift pr deltaker er kr. 4000,- inkl. oppstalling.
Det er obligatorisk å ha med hest, for de som vil ta denne tilleggsmodulen etter endt Trener 1 kurs. Det kan gis unntak om å ta med egen hest for deltagere som har avtalt å dele hest med en annen deltager. Kursavgiften dekker full kost og losji. Deltakerne blir losjert på dobbeltrom.
Oppstallingsprisen er eksklusivt fôr. Kursavgiften vil bli fakturert i sin helhet etter man er tatt opp til kurset. Reiseutgifter må dekkes av den enkelte kursdeltager. 

Påmelding
Påmeldingsfrist: Tirsdag 7. juni 2022

Deltagere og opptakskrav
Det tas opp maks 16 deltagere til kurset. Søkere må ha dokumentert egenferdighet (hva du har prestert i kjøring) tilsvarende Lett/Middels nivå (resultatlister foretrekkes) i en eller flere av disiplinene. Dersom du ikke har konkurrert, må det fremvises dokumentasjon på tilsvarende kompetanse fra en godkjent kjørelærer eller trener.
Aldersgrense 18 år. En god søknad er et godt utgangspunkt. Følg lenken nedenfor for påmelding og info som blir gitt underveis. Du kan bare søke en gang, så les fagplanen og denne invitasjonen godt før du starter søkeprosessen. Ha dokumentasjonen klar, da disse skal lastes opp i den elektroniske søknaden. 

Påmelding: 
Søknaden skal sendes elektronisk via denne linken 
Søknaden er først godkjent, når du får kvittering tilbake – husk å trykke «Kvittering» Søkere får tilbakemelding på søknaden innen 14.juni. Vi tar ikke imot søknader som sendes på epost eller i posten. 

Generelt
Her er link til fagplanen

Godt dokumenterte søknader prioriteres.
Dine erfaringer og nivå kan dokumenteres med skriv fra trenere, kurs du har deltatt på og deltagerbevis. Dette lastes opp i den elektroniske søknaden. Søkere fra hele landet kan søke.

Detaljert program sendes alle som tas opp til kurset.
Kurslærere; Wenche Johannesen og Øystein Bakken, samt gjesteforelesere.

Deltagerne må delta på hele kurset og bestå arbeidskravene for å få godkjent kurs. Det skal gjøres e-læringer før første kursdag, se fagplanen for informasjon om disse.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon Norsk Hestesenter; Øystein Bakken, oystein.bakken@nhest.no
Kontaktinformasjon Norges Rytterforbund; Kirsten Arnesen, kirsten@rytter.no.

Les invitasjonen og fagplaner nøye før du søker – all informasjon er gitt her!