SØKNADSFRIST: 15. APRIL

Ridelærere fra NHS oppnår en internasjonal autorisasjon siden vår utdanning er harmonisert med læresteder i mange andre europeiske land som også tilbyr ridelærerutdanning. Etter fullført utdanning og bestått eksamen som Ridelærer skal studentene:

 • ha oppnådd nødvendig egenferdighet i ridning til å kunne instruere andre
 • kunne undervise barn og voksne i grunnleggende rideferdigheter
 • kunne ta utgangspunkt i brukernes behov, planlegge og organisere et ridesenter
 • bli bedre kjent med seg selv, sine verdier og holdninger
 • vise respekt for dyr og mennesker i opplærings- og treningssituasjoner ut fra sosiale og etiske grunnprinsipper
 • ha tilegnet seg teoretiske hestefaglige og pedagogiske kunnskaper som gir grunnlag for ivaretakelse av hester, stallbygninger og funksjonsfriske så vel som funksjonshemmede rideelever

Personlige forutsetninger

En ridelærer må være tålmodig og sikkerhetsbevisst. Du må vise respekt for dyr og mennesker i opplærings- og treningssituasjoner. Du må ha godt håndlag med hester og kunne kommunisere effektivt med elevene. Sosiale og pedagogiske ferdigheter er viktig.

Arbeidsområder

En ridelærer underviser elever i alle aldre i ridning og stell av hester/hestehold. Du må kunne ta utgangspunkt i rideelevenes behov, og gi både barn og voksne et tilbud som passer for dem.

Som ridelærer kan du undervise både nybegynnere og viderekomne. Du må kunne bruke teoretiske hestefaglige og pedagogiske kunnskaper slik at du kan ta hånd om hester, stallbygninger og rideelever.

Vanlige arbeidsoppgaver for en ridelærer:

 • planlegge og organisere et ridesenter
 • stell av hester og renhold i stallen
 • administrativt arbeid
 • kontakt med elever, foreldre og myndigheter

Noen ridelærere tilbyr ridning for elever med ulike funksjonsnedsettelser eller terapiridning i samarbeid med fysioterapeuter. 

Praktisk info

Ridelærerstudiet strekker seg over to år, og er delt opp i tre moduler; Ridelærer I (21 uker), Ridelærer II (42 uker) og Ridelærer III (21 uker). Normalt semester er fra august til desember, og fra januar til mai. 

Studentene bor vanligvis på internatet på Starum, og tar del i de daglige rutinene i våre staller.

Priser oppstart 2020
Semesteravgift: 45 600,-   
Mat (per semester): 17 400,-     
Overnatting (pr semester): 12 500,- / 16 500,- (dobbeltrom/enkeltrom internat)

Ridelærerstudiet ved Norsk Hestesenter er godkjent av NOKUT som fagskole, og studentene har derfor rett til å søke om lån/stipend i Lånekassen. 

Ridelærerstudiet har oppstart onsdag 5. august 2020.

Opptakskrav og søknad

For å bli tatt opp som student ved fagskoleutdanningen på Norsk Hestesenter må du oppfylle ett av følgende krav:

 • Opptak til fagskoleutdanningen krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse.
 • Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av hestefaglig realkompetanse (må dokumenteres).

De som fyller det generelle opptakskravet blir innkalt til rangeringsprøve før opptak. Rangeringsprøven går over to dager, og består av ridning i sprang og dressur, en toriprøve om grunnleggende hestekunnskap, stalltjeneste, et personlig intervju og en liten fysisk test. Ridedelen ligger på ca LB-nivå i dressur og rundt 80 cm i sprang. Hovedformålet med rangeringsprøven er å se studentenes egnethet som ridelærer, deres utviklingspotensiale og evne til å ta til seg læring. 

Rangeringsprøven i 2020 er lagt til 7. og 8. mai (hver kandidat møter opp på en av dagene).

Ved opptak til studiet blir man tatt opp til Ridelærer I, II og III. Man må bestå eksamen i hver del for å gå videre. Det er mulig å avslutte etter eksamen på Ridelærer I eller II. Ved bestått eksamen oppnår man internasjonal autorisasjon som ridelærer på det høyeste nivået man har eksamen i. Det er også mulig å ta hele eller deler av utdanningen ved tilsvarende læresteder i en rekke andre europeiske land.

Har du spørsmål om opptakskravene, så kontakt oss gjerne på evija.lie@nhest.no.

Søknad om opptak gjøres elektronisk. Søk ridelærerutdanningen. Søknadsfrist er 15. april.