Reglementet inneholder opptaksregler, regler for studentene, og regler om eksamen.

Reglementet for fagskoleutdanningene ved NHS.