SØKNADSFRIST: 15.APRIL

Om studiet

I løpet av travtrenerstudiet får du undervisning i følgende fagområder:

 • Hestehold
 • Fôringslære
 • Veterinærlære
 • Hovpleie
 • Treningslære
 • Praktiske ferdigheter i trening av hest
 • Innføring i relevante lover og regler
 • Travsportens organisering i Norge
 • Økonomi og adminstrasjon
 • Media, kommunikasjon, markedsføring og kundebehandling

Fag og studiepoeng

Travtrenerstudiet strekker seg over 42 uker, fordelt på to semestre. Ett års studie gir 60 studiepoeng. Fagene fordeler seg slik (studiepoeng i parentes):

Hest og hestehold (10)
Stalldrift (5)
Løpskjøring (6)
Treningslære (16)
Økonomi og administrasjon (6)
Markedsføring og kommunikasjon (3)
Prosjektoppgave (5)
Praksis (9)

Praksis

Det er seks uker praksis inkludert i studiet. Skolen har samarbeidspartnere på praksisplasser, både i Norge og i utlandet. Det er faglærere som bestemmer praksisplassene for hver student. 

Arbeidsområder

En travtrener har som hovedoppgave å trene egne eller andres travhester fram mot et nivå som tilsier at de kan starte i løp. En travtrener har stall med flere hester i trening og har gjerne ansatte som hjelper til med stallarbeid og trening av hestene. Travtreneren er selvstendig næringsdrivende, med ansvar for budsjettering, regnskap, personaladministrasjon, i tillegg til ivaretakelse av hestenes helsemessige tilstand og sportslige utvikling.

Blant de mange oppgavene til en travtrener er også innmelding av hester til løp, overholdelse av lover og regelverk, samarbeid med veterinær, hovslager og annet fagpersonell, samt å ivareta etiske og medisinske hensyn i forhold til hestene. En travtrener må være en god kundebehandler. Kontakt med fagpresse og massemedier for øvrig er også en viktig oppgave for travtreneren. En travtrener skal framstå som en god ambassadør for sporten.

I mange tilfeller er også travtreneren selv kusk for hestene han/hun har i trening, og kan også kjøre løp med hester for andre hesteeiere/trenere. En travtrener har tradisjonelt svært uregelmessig arbeidstid. På grunn av det store antall travløp som arrangeres ligger det i sakens natur at travtreneren har valgt seg et yrke som krever mye tid, og derav stort engasjement og arbeidsvilje.

Personlige forutsetninger

En travtrener må være ekte interessert i arbeid med travhester og i sin næringsvirksomhet. Yrket omfatter mye kontakt med hesteeiere, kolleger, massemedier, organisasjoner og myndigheter, og det er derfor nødvendig med en utadvendt og markedsrettet holdning. Travtreneren må ha gode kunnskaper om hester og hestehold, og være i stand til å vurdere hver enkelt hests utviklingsmuligheter. Som arbeidsleder må travtreneren kunne veilede og samarbeide med stallansatte, lærlinger og medhjelpere.

Opptakskrav og søknad

For å bli tatt opp som student ved fagskoleutdanningen på Norsk Hestesenter må du oppfylle ett av følgende krav:

 • Opptak til fagskoleutdanningen krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse.
 • Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av hestefaglig realkompetanse (må dokumenteres).

Har du spørsmål om opptakskravene, så kontakt oss gjerne på evija.lie@nhest.no

Søknad om opptak gjøres elektronisk. Søk travtrenerutdanningen. Søknadsfrist er 15. april.

Rangeringsprøve

De som fyller det generelle opptakskravet blir innkalt til rangeringsprøve før opptak.

 • Teoretisk prøve: grunnleggende hestekunnskap og refleksjonsoppgaver
 • Travkjøring
 • Samtale: personlig intervju om erfaringer, framtidsplaner, motivasjon etc.
 • Stalltjeneste: håndtering av hverdagsoppgaver i stallen  

Hovedformålet med rangeringsprøven er å se studentenes egnethet som travtrener, deres kunnskapsnivå og utviklingspotensiale.

Rangeringsprøven i 2020 er lagt til 20. mai.

Praktisk info

Normalt semester er fra august til desember, og fra januar til mai. Studentene bor vanligvis på internatet på Starum, og deltar i den daglige driften av trenerstallen. Hestene skal fôres, stelles og trenes. Det vil også være noen hester til start, og dette vil medføre deltakelse i transport til, og klargjøring for løp. I løpet av studieåret vil studentene være ute i praksis på en godkjent trenerstall i seks uker. I denne perioden vil studentene bo på eller i nærheten av praksisstallen. Travtrenerstudet har oppstart onsdag 5. august 2020.

Studenter med kjøre-/montelisens får delta i løp med hestene på NHS gjennom studiet.
Det er også mulig å ha med egen hest under utdanningen, etter godkjenning av hovedinstruktør.

Priser oppstart 2020
Semesteravgift: 45 600,-   
Mat (per semester): 14 500,- (fire måltider per dag)       
Overnatting (pr semester): 12 500,- / 16 500,- (dobbeltrom/enkeltrom internat).

Travtrenerstudiet ved Norsk Hestesenter er godkjent av NOKUT som fagskole, og studentene har derfor rett til å søke om lån/stipend i Lånekassen.