Prisen for «Årets hästforskningsprojekt» i Stiftelsen Hästforskning går i år til prosjektet «Hest i trafikk». I den anledning kommer Eva Brustad Dalland fra Nord Universitet, som har ledet prosjektet, til Norsk Hestesenter for å motta prisen og presentere prosjektet og resultater fra forskningen. Dette gjør hun sammen med Kåre Robertsen fra Nord Universitet, som også har vært med i prosjektet.

Norsk Hestesenters styreleder Torild Jacobsen, og styremedlem i Stiftelsen Hästforskning, vil foreta prisutdelingen.

Prisutdelingen og presentasjonen vil streames via Norsk Hestesenter sin Facebook-side, og er åpen og tilgjengelig for alle som ønsker det. Sendingen starter klokka 14.00 onsdag den 8. desember. Gå til Facebook-arrangementet.

Norsk Hestesenter er en samarbeidspartner i Stiftelsen Hästforskning, og bidrar til forskningssamarbeidet gjennom blant annet å formidle to millioner kroner årlig til potten med forskningsmidler, der Norsk Hestesenters andel er øremerket i Landbruks- og matdepartementets årlige tildelingsbrev til Norsk Hestesenter.

Les mer om prosjektet.